SP Adatkezelési Szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Intézet (NIIFI), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően.

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Infrastruktúra Intézet (NIIFI)

Az Adatkezelő címe:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség:

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 450 3060
email: video-admin@niif.hu

Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából:

NIIFI, MultiMédia osztály

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36-1-450-3060
email: video-admin@niif.hu

2. Bevezetés

A jelen szabályzat célja, hogy az NIIFI, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, továbbá hogy a törvényi feltételeknek megfelelő tájékoztatást nyújtson ezen felhasználóknak a NIIFI által kezelt személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a NIIFI, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Szabályzat [5.] pontjában meghatározott adatok esetében az adatkezelés az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

5. Kezelt személyes adatok köre

  • Állandó azonosító a saját intézményben,
  • E-mail,
  • Megjeleníthető név.

6. Adatkezelés időtartama

A Szabályzat [5.] pontjában megadott adatok kezelésének időtartama a NIIFI, által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve a NIIFI eduID szerződésének megszűnéséig tart.

7. Adattovábbítás

Az Adatkezelő csak a Felhasználó előzetesen és önkéntesen megadott hozzájárulását követően, továbbá csak ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek, továbbítja, vagyis teszi elérhetővé a Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára. Az Adatkezelő a Föderációs adatkezelés során betartja a vonatkozó jogszabályok, jelen Adatkezelési Szabályzat, valamint a Föderációs Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezései intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Privacy Statement

This Privacy Statement relates solely to the online information collection and use practices of our Web site located at https://randevu.lab.vvc.niif.hu (this "Web Site"). We recognize that many visitors and users of this Web Site are concerned about the information they provide to us, and how we treat that information. This Privacy Statement, whichmay be updated from time to time, has been developed to address those concerns. If you have any questions or concerns regarding this Privacy Statement, please contact: video-admin@niif.hu.

Privacy Policy

When you visit our Web Site, you may provide us with two types of information: (1) personally identifiable information that you knowingly choose to disclose (registration) and (2) general user information that does not contain personally identifiable information, which is collected on an aggregate basis as you browse the Web Site. In some cases, if you choose not to provide us with requested information, you may not be able to access all of our Web Site's content or services.

Personally Identifiable Information You Choose to Provide

If you register over the identity federation, we will store your unique identifier sent by your home institution. The format of the identifier depends on your home institution policy, if you are interested how the identifier looks like, please, contact administrators from your home institution.

We require your

  • email address,
  • Display name,
  • EPPN.

All information are stored in the database, which is secured. We do not provide these information to any third-party.

Non-Personally Identifiable Information We Collect

Cookies/ Web server logs: Similar to other Web sites, our Web Site utilizes standard technology called "cookies" and Web server logs, and google analytycs to collect information about how our Web Site is used. Cookies are a feature of Web browser software that allows Web servers to recognize the computer used to access a Web site. Cookies are small pieces of data that are stored by a user's Web browser on the user's hard drive. Information gathered through cookies and Web server logs may include the date and time of visits, the pages viewed, time spent at our Web Site, and the Web sites visited just before and just after our Web Site. This information is collected on an aggregate basis. None of this information is associated with you as an individual. You can, of course, disable cookies on your computer by indicating this in the preferences or options menus in your browser. However, it is possible that some parts of our Web Site will not operate correctly if you disable cookies. You should consult with your browser's provider/manufacturer if you have any questions regarding disabling cookies.

GÉANT Data Protection

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.
GÉANT Data Protection Code of Conduct: http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1